Prace w przestrzeni zamkniętej

Prace na wysokości to nie tylko czynności wykonywane nad ziemią, ale również te wykonywane poniżej poziomu gruntu oraz wewnątrz zbiorników i instalacji przemysłowych. Charakteryzuje je przede wszystkim ograniczona przestrzeń, w której mogą poruszać się pracownicy, przez co nazywane są pracami w przestrzeni zamkniętej. Ze względu na słabą cyrkulację powietrza oraz utrudniony dostęp są zaliczane do prac niebezpiecznych i wymagają zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. Z tego powodu wiele przedsiębiorstw decyduje się na zlecanie ich firmom zewnętrznym specjalizującym się w tego typu pracach.

Czym jest przestrzeń zamknięta i jakie wiążą się z nią zagrożenia?


Do przestrzeni zamkniętych zaliczane są różne zbiorniki znajdujące się poniżej poziomu gruntu, takie jak studnie oraz studzienki kanalizacyjne, szamba, kanały burzowe oraz kanały ściekowe. Drugą liczną grupę stanowią różnego rodzaju urządzenia i instalacje przemysłowe, kominy, szyby windowe, kotły, zbiorniki, silosy na materiały sypkie oraz rurociągi. Wszystkie te miejsca charakteryzują się ograniczoną wentylacją utrudniającą lub wręcz uniemożliwiającą oddychanie, obecnością niebezpiecznych gazów i oparów, a także utrudnionym wejściem poprzez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach. Definiuje się je również jako nieprzygotowane do ciągłego przebywania pracowników.
Specyficzne warunki panujące w przestrzeni zamkniętej sprawiają, że przebywanie w niej oraz wykonywanie robót wiąże się z wieloma zagrożeniami dla zdrowia i życia. Najczęściej jest to spowodowane obecnością toksycznych gazów, które mogą znajdować się w miejscu pracy. Warunki są utrudnione również poprzez ograniczoną wentylację oraz brak wystarczającej ilości tlenu do swobodnego oddychania. Wszystkie te czynniki powodują, że istnieje duże ryzyko zatrucia lub uduszenia. Ze względu na obecność palnych gazów, w takich miejscach mogą występować również pożary oraz wybuchy.

Jak przygotować się do pracy w przestrzeni zamkniętej?


Przepisy BHP regulują szczegółowo, w jaki sposób powinny być przeprowadzanie prace w przestrzeni zamkniętej, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa pracowników. Przede wszystkim należy zapewnić odpowiednią ochronę dróg oddechowych oraz zadbać o możliwość szybkiego udzielenia pierwszej pomocy. Istotna jest również, aby osoba wchodząca do zbiornika lub innej zamkniętej przestrzeni, była asekurowana z zewnątrz przez współpracowników. Do tego wszystkiego dochodzi odpowiednie zabezpieczenie związane z wysokością, czyli zastosowanie uprzęży oraz kasku. Są to oczywiście tylko niektóre z zasad, jakich należy przestrzegać, aby przystąpić do takich prac.
Istotne jest, aby organizacja oraz nadzór wszelkich prac były wykonywane przez osoby odpowiednio wykwalifikowane oraz przeszkolone. Z tego względu warto jest skorzystać z usług firmy świadczącej usługi w tym zakresie, która zadba o bezpiecznie zorganizowanie i przeprowadzenie robót z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

Jakie prace w przestrzeni zamkniętej wykonujemy?


Nasze wieloletnie doświadczenie obejmuje nie tylko prace wysokościowe i alpinistyczne, ale również prace wykonywane w przestrzeniach zamkniętych. Odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie naszych pracowników umożliwia nam bezpiecznie i sprawne przeprowadzanie prac o charakterze konserwacyjnym, porządkowym, montażowym lub remontowo-budowlanym. Jesteśmy przygotowani do organizacji oraz wykonywania pracy zleconej w ograniczonej przestrzeni oraz niebezpiecznych warunkach. Wykonujemy prace w przestrzeniach zamkniętych, takich jak zbiorniki, komory, silosy, szyby, studnie i studzienki. Mamy doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac dla wielu podmiotów prowadzących działalność w różnych branżach przemysłowych, między innymi: • w zakładach produkcyjnych w przemyśle chemicznych, farmaceutycznym oraz spożywczym, • w oczyszczalniach ścieków oraz instalacjach kanalizacyjnych, • w górnictwie, przemyśle paliwowym oraz wydobywczym.